Thursday, July 26, 2012

Ifa Speaks...: Ifá Dídá Vol 2 OgbèYèkú-OgbèFún

Ifa Speaks...: Ifá Dídá Vol 2 OgbèYèkú-OgbèFún: Ifá Dídá Volume 2  OgbèYèkú-OgbèFún (coming very soon) Àfẹ̀kaLẹ̀ka: Ogbè Oyeku - Ogbè Iwori - Ogbè Odi - Ogbè Irosun - Ogbè Ow...


No comments:

Post a Comment